top of page

Monitoring

Miejskie systemy monitoringu wizyjnego są stosowane jako najpopularniejsze systemy zabezpieczeń elektronicznych.

Miejskie systemy monitoringu wizyjnego
Jest to rozwiązanie stosowane jako najpopularniejsze systemy zabezpieczeń elektronicznych, mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli oraz pozwalające na skuteczne eliminowanie zdarzeń takich jak:

 • rozboje, bójki i pobicia,

 • włamania, kradzieże mienia,

 • dewastacje mienia społecznego,

 • nieprzestrzeganie zakazów i nakazów ruchu drogowego.
   

Są systemami, na które składają się punkty kamerowe - kamery przemysłowe obrotowe lub stacjonarne, rozmieszczone w newralgicznych miejscach miasta. Kamery przemysłowe pozwalają operatorom miejskich systemów monitoringu wizyjnego na prowadzenie zdalnego nadzoru wielu punktów miasta z jednego miejsca: z centrum oglądowego lub z punktu oglądowego, w tym samym czasie. Nazwy centrum oglądowe i punkt oglądowy stosowane są zamiennie w zależności od ilości stanowisk operatorów oraz od funkcjonalności systemu dostępnych w danej lokalizacji.
 

Oglądanie obrazów z kamer przemysłowych w jednym miejscu: np. w centrum oglądowym, umożliwia szybką reakcję na zaobserwowane zdarzenia, sprawne wysyłanie patroli policji, straży miejskiej lub służb ratowniczych w miejsce zdarzenia. Monitoring wizyjny pozwala na efektywne wykorzystanie patroli służb miejskich. Stosowanie miejskich systemów monitoringu wizyjnego zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń, takich jak napady, kradzieże, akty wandalizmu, itp. w obrębie widoków z kamer.


Minimalne wymagania funkcjonalności, które winny zostać przewidziane w projekcie systemu monitoringu:

 • możliwość podłączenia kamer sieciowych, sieciowych kamer kopułkowych, kamer inteligentnych i enkoderów,

 • możliwość podłączenia kamer sieciowych różnych firm oraz kamer obsługujących protokół OVIF,

 • obsługa wielu protokołów PTZ, powiększanie obrazu przy użyciu myszy komputerowej
  i śledzenie PTZ przy użyciu przeciągania myszą,

 • minimum dwa poziomy zarządzania użytkownikami, Administrator może tworzyć wiele kont operacyjnych nadając im odpowiednie uprawnienia,

 • nadzór wideo obszarów wewnętrznych, jak i terenów otwartych bez względu na porę dnia  i warunki atmosferyczne,

 • rejestrację i archiwizację nagrań wideo na różnorodnych nośnikach pamięci
  z przeszukiwaniem archiwum za pomocą filtrów wg określonych kryteriów,

 • wysoką rozdzielczość kamer ukazujących każdy detal monitorowanego obrazu

 • z wbudowana analizą oraz wsparciem dla różnych interfejsów komunikacyjnych,

 • transmisję obrazu w czasie rzeczywistym bez opóźnień,

 • tworzenie kopii zapasowych w wyszukiwania zdarzeń, plików, zdjęć w trybie odtwarzania,

 • przyjazny interfejs graficzny implementowany we wszystkich jednostkach systemu, ułatwiający eksploatacje i administrowanie,

 • dwukierunkowa transmisja audio dla uzupełnienia informacji sygnalizowanej przez inne systemy,

 • generowanie statystyk o kierunku przemieszczania się obiektów w obrębie monitorowanego obszaru, budynku,

 • uzupełnienie informacji pozyskanych z innych systemów dotyczących koloru czy kształtu obiektu,

 • definiowalne reguły makr optymalizujące ilość czynności wykonywanych manualnie przez operatora,

 • redundancję zapisu w przypadku awarii urządzeń rejestrujących,

 • alarm w przypadku zaistnienia predefiniowanej reguły ruchu np. przekroczenia wirtualnej linii,

 • odtwarzanie w trybie wyszukiwania zwykłego, wyszukiwania zdarzeń, przedziałów czasowych, według tagów, dzienników systemu, zdjęć, odtwarzanie inteligentne,

 • generowanie alarmów dla zdarzeń typu: wykrycie pojazdu, przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście w obszar, opuszczenie obszaru, zgromadzenia ludzi w obszarze,

 • wyszukiwanie tablic rejestracyjnych,

 • budowę punktów kamerowych pozwalających na eksploatację we wszystkich warunkach oświetleniowych i atmosferycznych.

 

Firma   Teletronic jest dostawcą  kompleksowych rozwiązań związanych z szeroko rozumianym monitoringiem wizyjnym. Prowadzimy inwestycje od koncepcji, poprzez projekt i wykonawstwo, a także serwisowanie i pomoc w zarządzaniu systemem.
 

W ostatnich latach wybudowaliśmy lub rozbudowaliśmy systemy  monitoringu dla jednostek Służby Zdrowia, opieki społecznej oraz dla miast .

bottom of page