top of page

Pracujemy

Na

twój

sukces

Doświadczenie nabierane latami

Teletronic Sp. z o.o. działa nieprzerwanie od roku 1989 w segmencie obsługi rynku telekomunikacyjnego i teleinformatycznego. Projektujemy, budujemy i modernizujemy biurowe, zakładowe i publiczne sieci łączności. Dostarczamy technologie rozwiązujące kompleksowo szeroko rozumiane problemy telekomunikacji

Nasi partnerzy i nasz personel naszą siłą

Jesteśmy przedstawicielem, partnerem, serwisem autoryzowanym bądź przedstawicielem handlowym cenionych firm i producentów zagranicznych oraz krajowych. Korzystamy też ze współpracy z gronem wypróbowanych podwykonawców. Nasze doświadczenie i wykwalifikowany, stale szkolony, personel jest gwarancją wysokiej jakości usług doradczych, projektowych, montażowych i serwisowych. Udzielamy rzetelnej gwarancji i zapewniamy pełny serwis pogwarancyjny. Zatrudniany przez nas zespół fachowców jest gotowy udzielać wsparcia przez 24 godziny na dobę 365 dni w roku wszystkim wymagającym tego klientom.

Nasi klienci są naszą wizytówką

Zaufały nam duże firmy lokalne i ogólnopolskie, operatorzy telekomunikacyjni, służby publiczne takie jak Straż Pożarna, Pogotowia Ratunkowe, Wojsko i Policja, szpitale, wyższe uczelnie a także szereg małych firm, dla których zapewnienie sprawnej, bezawaryjnej łączności stanowi konieczny element dla ich sprawnego funkcjonowania.

Nasze wieloletnie doświadczenie przekłada się na:

  • bardzo dobrą znajomość rynku telekomunikacyjnego i teleinformatyki;

  • profesjonalność i kompleksowość świadczonych usług;

  • umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów, tworzenia indywidualnych projektów w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki, sieci komputerowych, okablowania strukturalnego, elementów systemu “budynku inteligentnego”;

  • doświadczenie we współpracy z operatorami telekomunikacyjnymi, konieczne do płynnej i profesjonalnej realizacji rozległych projektów.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom naszych klientów stale się rozwijamy, poszerzamy zespół własnych i współpracujących specjalistów. Włączamy też konsekwentnie do naszej oferty coraz to nowsze rozwiązania technologiczne. W tym celu nawiązujemy nowe partnerstwa ze znaczącymi graczami na rynku telekomunikacyjnym

i teleinformatycznym.

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem lub przedstawicielami terenowymi.

About us

Teletronic has been operating continuously since 1989 in the telecommunication and IT market. It designs, builds and modernizes office , workplace and public communications networks. It provides technology that solves comprehensively problems of telecommunications. It is a representative, partner, authorized service or sales representative of established domestic and foreign and manufacturers. In its projects Teletronic co-operates with selected group of tried-and-tested subcontractors. Experienced, qualified and constantly trained staff is a guarantee of high quality consultancy, design, assembly and service. Teletronic has gained the trust of large local and national companies, telecom operators, public services such as Fire Brigade, Emergency, Army and Police, hospitals, colleges and a number of small businesses for whom efficient, trouble-free communication is essential to their smooth functioning. Teletronic systematically widens its own team, recruits co-operating specialists and establishes new partnerships with significant players in the telecom and IT market.

bottom of page