top of page

Oferta
projektowa

Rodzaje realizacji:
 • sieci, instalacje i systemy telekomunikacyjne,

 • sieci instalacje i systemy teleinformatyczne,

 • sieci i systemy monitoringu,

 • telewizja przemysłowa,

 • systemy alarmowe i ppoż.
   

Realizacje w zakresie:
 • projektowania – przygotowania inwestycji,

 • budowy – realizacji inwestycji,

 • obsługi – nadzorowania inwestycji,

 • operowania – eksploatacji systemu.
   

W zakresie projektowania, wykonywanie:
 • koncepcji technicznych,

 • projektów techniczno-ekonomicznych,

 • studium wykonalności,

 • programów funkcjonalno-użytkowych,

 • projektów budowlanych,

 • projektów wykonawczych,

 • projektów powykonawczych,

 • projektów zmiany organizacji ruchu,

 • specyfikacje techniczne,

 • przedmiary i kosztorysy.
   

W zakresie wykonawstwa, budowa:
 • kanalizacji pierwotnej,

 • kanalizacji wtórnej,

 • rurociągów kablowych,

 • mikrokanalizacji (ziemnej, w rurociągu kablowym, w kanalizacji pierwotnej),

 • podbudowy słupowej,

 • linii kablowej (ziemnej, w kanalizacji pierwotnej, w rurociągu kablowym, w mikrokanalizacji, napowietrznej),

 • montaż i uruchomienie urządzeń aktywnych i pasywnych.
   

W zakresie nadzoru:
 • sprawdzanie dostaw materiałów i urządzeń ze specyfikacją techniczną,

 • odbiór robót ulegających zakryciu i nieulegających zakryciu,

 • sprawdzanie obmiarów,

 • rozliczenie inwestycji.
   

W zakresie operowania:
 • obsługa zgłoszeń,

 • usuwanie usterek,

 • wykonywanie okresowych przeglądów i pomiarów,

 • wykonywanie konserwacji,

 • magazyn urządzeń zamiennych.

bottom of page