top of page

Okablowanie budynkowe

Co to jest okablowanie obiektu?

Podstawową funkcją okablowania jest połączenie wszystkich urządzeń klienta
w jeden sprawnie działający system. Nowoczesne okablowanie obiektu musi uwzględniać wszystkie bieżące potrzeby klienta, a także wybiegać w przyszłość. Obecnie odbiega się od tworzenia tzw. okablowania dedykowanego (tzn. np. osobno na potrzeby sieci telefonicznej – okablowanie teletechniczne, na potrzeby sieci komputerowej – okablowanie komputerowe itd.) na rzecz okablowania strukturalnego, które jest uniwersalne i umożliwia elastyczne wykorzystanie na potrzeby podłączenia jak największej ilości mediów (telefony, komputery, TV przemysłowa, systemy kontroli dostępu itp.). Do wyznaczonych stanowisk pracy doprowadza się pewną liczbę uniwersalnych kabli, których ostateczne przeznaczenie będzie określone w przyszłości i co ważne może być elastycznie szybko modyfikowane.

   Główne wymogi stawiane okablowaniu strukturalnemu to:

 • uniwersalność,

 • elastyczność,

 • niezawodność,

 • łatwa rozbudowa,

 • multimedialność.

   Aby sprostać powyższym wymogom, ważne jest:

 • dokładne poznanie potrzeb klienta – m.in. ustalenie dokładnego

i optymalnego rozmieszczenia stanowisk pracy,

 • poprawne zaprojektowanie struktury okablowania,

 • użycie do budowy okablowania elementów o najwyższych parametrach
  w celu uzyskania odpowiedniej klasy.

 

Dlaczego to się opłaca?

Uniwersalność okablowania uzyskana jest za cenę pewnej nadmiarowości, ale poniesione w początkowym okresie inwestycje z nawiązką zwracają się podczas długoletniej eksploatacji, gdyż modyfikacja i rekonfiguracja okablowania do zmieniających się potrzeb klienta (np. uruchomienie nowego działu, przeniesienie działu lub pracownika itp.) jest łatwa i szybka, a co za tym idzie tania.

Ogólna struktura okablowania

W skład okablowania wchodzą następujące elementy:

 • punkty dystrybucyjne (MDF) – miejsca do których schodzą się kable prowadzone od stanowisk pracy wyposażonych w odpowiednie zestawy gniazd końcowych,

 • kable odpowiedniej kategorii ułożone pomiędzy MDF a zestawami gniazd,

 • zestawy gniazd.
   

Punkty dystrybucyjne, zorganizowane najczęściej w szafach 19” wyposażone są w:

 • panele krosownicze do podłączenia kabli ze stanowiskami pracy,

 • elementy aktywne sieci (hub-y, switch-e, routery),

 • przełącznice teletechniczne systemu 19” i naścienne (zwane również krosownicami) do podłączenia central telefonicznych oraz łączy (np. linii miejskich, łączy cyfrowych ISDN od operatorów publicznych),

 • kable krosownicze,

 • elementy i urządzenia dodatkowe (listwy zasilające, zaślepki, organizatory kabli, urządzenia UPS).

 

Przy większych odległościach, (np. w sieciach rozległych WAN) często zachodzi konieczność zastosowania transmisji z użyciem światłowodów, wówczas w sieci okablowania występują również:

 • okablowanie optyczne – włókna światłowodowe, kable krosownicze światłowodowe,

 • przełącznice optyczne,

 • urządzenia teletransmisyjne światłowodowe.
   

Różne systemy okablowania strukturalnego

Na rynku polskim występuje wielu dostawców elementów okablowania strukturalnego. Wybór konkretnego systemu konkretnego producenta zależy od wielu czynników, które najłatwiej określić na etapie poznawania potrzeb klienta oraz we wczesnej fazie projektowej.
 

W naszej ofercie proponujemy kompleksową budowę sieci okablowania strukturalnego kategorii 5, 5+, 6 i 7 w oparciu o komponenty następujących producentów:

 • R&M (Reichle De Massari),

 • Krone,

 • Telegartner,

 • ELTRA LexCom.
   

Podsumowanie

Obecnie w nowo budowanych obiektach okablowanie strukturalne jest już prawie standardem. Jednocześnie przy adaptacji lub remoncie starych instalacji warto przeanalizować możliwość budowy sieci okablowania strukturalnego.

W tym miejscu bardzo pobieżnie omówiono jedynie część okablowania nazywanego potocznie teleinformatycznym. Najczęściej równolegle buduje się sieć elektryczną dedykowaną dla sieci komputerowej. Budowa elektrycznej sieci dedykowanej podyktowana jest koniecznością zapewnienia stabilnych parametrów zasilania bez zakłóceń urządzeń komputerowych oraz zapewnienia zasilania bezprzerwowego na czas zaniku napięcia w sieci zasilającej z wykorzystaniem urządzeń UPS.
 

Inteligentny budynek

W szerszym ujęciu powyższe instalacje (okablowanie) mieści się w pojęciu tzw. Budynku inteligentnego, który integruje w jeden system z możliwością sterowania
i nadzoru następujące instalacje:

 • elektryczną,

 • elektryczne sieci dedykowane,

 • okablowanie strukturalne,

 • sterowanie urządzeniami elektrycznymi (np. Automatyczne wyłączniki świtała w pomieszczeniach),

 • monitorowanie i sterowanie w trybie lokalnym i zdalnie instalacjami ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji, przeciwpożarowymi, alarmowymi, kontroli dostępu, TV przemysłowej, telewizji kablowej i dostępu do Internetu.
   

System Budynku inteligentnego umożliwia lokalny oraz zdalny nadzór (np. poprzez zwykłą przeglądarkę internetowa z zapewnieniem dostępu przez osoby upoważnione), sterowanie wszystkimi instalacjami i uproszczenie administrowania obiektem. Jest to szczególnie ważne w obiektach klasy A, budowanych
z przeznaczeniem na wynajem.

 

Powyższe rozwiązania umożliwiają znaczne obniżenie kosztów eksploatacji (sięgające nawet do 30%) a także precyzyjny podział kosztów eksploatacji pomiędzy wszystkich użytkowników budynku

bottom of page