top of page

Audyt,

doradztwo,

przetargi

Celem audytu telekomunikacyjnego jest wszechstronna analiza ekonomiczno-techniczna usług i systemów teleinformatycznych posiadanych i wykorzystywanych przez badany podmiot. Pełny audyt telekomunikacyjny obejmuje szeroki zakres zagadnień mających na celu optymalizację według kryterium ponoszonych kosztów, przy zachowaniu wymaganej jakości usług.
 

W trakcie audytu, w zależności od zakresu zlecenia, wykonywane są następujące czynności i procedury:

 • Dokumentacja infrastruktury teleinformatycznej,

 • określenie zapotrzebowania na usługi,

 • identyfikacja zasobów niewykorzystywanych lub niepotrzebnych (nadmiarowość),

 • analiza procedur i regulacji obowiązujących w firmie,

 • analiza zastosowanych technologii i stopnia ich przydatności,

 • przegląd umów z dostawcami usług telekomunikacyjnych,

 • analiza faktur od operatorów telekomunikacyjnych i odzyskiwanie kwot nadpłaconych operatorom,

 • analiza struktury ruchu telefonicznego i transmisji danych oraz wizualna ich prezentacja,

 • wykrywanie nadużyć wewnętrznych,

 • opracowanie i wdrożenie systemu rozliczania rozmów prywatnych,

 • opracowanie i przedstawienie propozycji zmian i związanych z nimi oszczędności, oraz zwiększenia funkcjonalności systemów łączności (m.in. wskazanie optymalnych: operatorów, taryf, systemów rabatowych i rozwiązań technicznych etc.),

 • nadzór nad wykonaniem wybranych przez klienta do realizacji zaleceń audytu.

 • Doradztwo w zakresie:

  • przygotowania i przeprowadzenie przetargów na dostawę usług telekomunikacyjnych,

  • negocjacji z operatorami telekomunikacyjnymi,

  • inwestycji w modernizację i rozbudowę posiadanych systemów teleinformatycznych.

bottom of page