top of page

Oferowane rozwiązania

Cirpack jest jednym z kluczowych dostawców oprogramowania VoIP

i zintegrowanych platform komunikacyjnych (Unified Communications) w świecie. Od ponad 20 lat firma Cirpack oferuje innowacyjne rozwiązania w trzech głównych gałęziach (produktach):

 • infrastruktury sieciowej (Core Network)

 • zintegrowanej komunikacji (Unified Communications)

 • bezpieczeństwa (Security user controls)
   

Odbiorcami rozwiązań Cirpack są zarówno operatorzy internetowi i/lub telekomunikacyjni świadczący usługi dla abonentów indywidualnych i biznesowych, ale również klienci biznesowi bezpośrednio.

Firma Cirpack jest jednocześnie producentem oprogramowania komunikacyjnego jak również dostawcą usług świadczonych „w chmurze”. Rozwiązania firmy Cirpack obsługują ponad 60 milionów klientów na 3 kontynentach i generują miesięcznie 20 miliardów(sic!) połączeń.

Jesteśmy polskim partnerem firmy Cirpack.


Funkcjonalności oferowane przez linie produktowe Cirpack:
 1. Infrastruktura sieciowa (Core Network) odpowiada za:

  • budowę skalowalnej, wielousługowej infrastruktury sieciowej IP;

  • zarządzanie interfejsami z platformy serwisowej;

  • migrację z historycznej architektury TDM do współczesnej, mieszanej infrastruktury TDM+IP

  • wydajne zarządzanie połączeniami z sieciami komórkowymi i stacjonarnymi operatorów trzecich;

 2. Infrastruktura sieciowa (Core Network)

 3. Infrastruktura sieciowa (Core Network)

bottom of page