top of page

Porozumienie i oferta

Firmy Sprint S.A. oraz Teletronic Sp. z o.o. zawarły porozumienie o współpracy. Obie firmy, działając jako niezależne podmioty gospodarcze, wyraziły wolę współpracy partnerskiej

w celu przygotowywania wspólnych przedsięwzięć biznesowych w oparciu

o ustalone zakresy oferty produktowej i usługowej.

 

Sprint S.A. jest wiodącym integratorem systemów teleinformatycznych w kraju działającym od 1988 roku. Firma łączy kompetencje telekomunikacyjne

z informatycznymi, co lokuje ją

w segmencie szybko rozwijających się spółek najnowszych technologii. Siedziba główna firmy mieści się w Olsztynie, zaś oddziały w Gdańsku, Bydgoszczy, Warszawie i Szczecinie. Firma jest gotowa realizować usługi na terenie zarówno całego kraju, jak również Europy.
 

Grupa Sprint S.A. skupia spółki działające na szeroko rozumianym rynku teleinformatycznym, wśród których, znajdują się firmy: Sprint S.A, Cel-R sp. z o.o., Telekom Usługi S.A. i Internet Service sp. z o.o. Grupa Sprint zatrudnia obecnie około 600 pracowników. Firma gwarantuje wykonawstwo prac na najwyższym poziomie, o czym świadczą posiadane kompetencje: certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001, certyfikat AQAP 2110 potwierdzający spełnienie wymagań NATO, dotyczących zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych

i produkcji , certyfikat AQAP 2210 potwierdzający spełnienie wymagań uzupełniających NATO dotyczących jakości oprogramowania, certyfikat spełnienia Kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK). Ponadto o spełnieniu najwyższych standardów podczas realizacji projektów świadczą zdobyte przez Sprint certyfikaty systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 oraz systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001. Sprint posiada wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, potwierdzające pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE.

Przedmiot działalności:
 

SMART CITY:
 • Inteligentne systemy dla transportu (ITS),

 • Aplikacja Sprint/ITS,

 • Systemy Monitoringu Wizyjnego,

 • Platforma Bezpieczne Miasto.
   

SOFTWARE:
 • Wizualizacja zdarzeń - VIZAN,

 • System obsługi floty i transportu - SOFIT,

 • System zarządzania bezpieczeństwem publicznym – DART.
   

SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE:
 • Call/Contact Center,

 • Sieci transmisyjne, dostępowe i metropolitarne,

 • Sieci bezprzewodowe,

 • Sprint Data Center - centrum przetwarzania i przechowywania danych,

 • Bezpieczeństwo danych i systemów informatycznych,

 • Budowa sieci telekomunikacyjnych,

 • Projektowanie sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.
   

AUTOMATYKA BUDYNKOWA:
 • System zarządzania bezpieczeństwem budynku - VIZAN SMS,

 • Technologie inteligentnego budynku.

bottom of page